Allmänna villkor

1. Information

www.fintiveckan.se ägs och drivs av Gör vardagen enklare ER AB.

Fintiveckan.se erbjuder en beställnings/prenumerationstjänst till privatpersoner. Fintiveckan.se använder Konsumentverkets regelverk för konsumentfrågor. Du kan välja vår tjänst varje, varannan vecka eller 1 gång i månaden. Priset varierar beronde av tid och antal tillfällen tjänsten utförs. Tjänsten gäller mellan G.V.E Ex Rent AB (här även kallat fintiveckan.se), org.nr. 556971-5013 och personen som gör beställningen.

2. Hemstädning

Fintiveckan.se städning sker på vardagar mellan kl 08.00 - 18.00 beroende på avtalad tid mellan Fintiveckan.se och dig/kunden. Utförlig och uppdaterad information om våra städdagar och tider finns på hemsidan och står i bekräftelsen som skickas till dig när du blir kund. Du ansvarar för att du är hemma under den tid som du fått bekräftad som din första städtid. Reklamation/klagomål ska vara Fintiveckan.se tillhanda senast dagen efter utfört arbete via e-mail eller per telefon. Fintiveckan.se lämnar en garanti på utfört arbete och skulle ni inte vara nöjda med det arbete vi utfört så åtgärdar vi detta.

3. Uppehåll, uppsägning och adressförändringar

Du som kund ansvarar för att meddela Fintiveckan.se om önskade uppehåll, adressförändringar och eventuell uppsägning. Detta gör du genom att kontakta Fintiveckan.se via e-mail eller telefon. Eventuella uppehåll eller uppsägningar måste göras minst 14 dagar innan planerad städning/alt. övrig tjänst. Det är viktigt att du ger oss korrekta adressuppgifter samt att du meddelar oss om eventuella adressändringar och ändringar av portkoder ect. Om vi inte kan komma in i porten pga av att du gett oss en felaktig portkod eller fel adress kan det innebära att du går miste om städningen/alt. övrig tjänst. Ingen kreditering för icke utförd uppdrag utgår i fall som dessa.

4. Behandling av personuppgifter

Fintiveckan.se behandlar kundens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, marknadsföra egna varor och tjänster. Uppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Fintiveckan.se samarbetspartners (som
t ex andra städbolag eller inkassobolag). Fintiveckan.se tillämpar PuL (Personuppgiftslagen) för att skydda kundens integritet och personuppgifter. Genom att kunden accepterar villkoren ger kunden sitt samtycke till att Fintiveckan.se får behandla kundens uppgifter i enlighet med denna punkt.

5. Fakturering

Fintiveckan.se fakturerar tjänsten månadsvis. Fakturering sker i samband med första städtillfället och därefter löpande, 10 dagar kredit gäller från fakturadatum. Betalning görs till bankgiro 456-8283 tillhörande 556971-5013

6. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Om fakturan inte betalas i tid, har Fintiveckan.se rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att full betalning har skett. Fintiveckan.se har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Påminnelse skickas ca 3 dagar efter förfallodagen. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad.

7. Indrivning och inkasso

Om betalning inte skett efter 1 påminnelse har Fintiveckan rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid en administrativ kostnad på 300 kr kommer att debiteras, även inkassoavgifter kan komma att debiteras, betalas ändå inte fakturan följer inkassobolagets normala indrivningsprocedur detta kan medföra ytterligare kostnader.

8. Begränsning av Fint i Veckans ansvar

Fintiveckan ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Fintiveckan är inte heller ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet.

9. Klagomål

Klagomål sker genom telefon eller e-mail till Fintiveckan.se.

10. Aktuella Kampanjer

Just nu bjuder vi på framkörning och städmaterial till ett värde av 49 kr per tillfälle.